Geloofsbelydenis in die bybel download

D ie interne inhoudsopgawe en skakels is ook aktief. Teksverse is volledig daarin aangehaal en kan maklik saamgelees. Ons praat so baie van geloof, geloof in god, in jesus christus, opstanding, hemelvaart, ens. Posted in leeskring, toerusting by hannalie posted on 20151102 20151104. I recommend that you download all the datarizer bibles. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig. This bible has kindly been made available by the bible society of south africa, strictly for noncommercial use with the sword project. Bybel afrikaans bible for windows 10 free download and. Daarom moet skrifverwysings nageslaan en gelees word.

Please consider making a contribution to them to help fund their continuing efforts in bible translation, such as their current southern ndebele translation project. All the six bibles are free and can be used in parallel with version 2. Download it once and read it on your kindle device, pc, phones or tablets. Daar kan hulle dit boekmerk, kleurmerk en nog baie meer daarmee doen. Jul 05, 2014 dienederlandsegeloofsbelydenis20170321 n. The bybel family name was found in the usa in 1920. Vir my as kind was dit n gewoonte, ek het nooit gedink aan dit wat ek opgese het nie, en dit het vir my nooit baie sin gemaak nie. Read this beautifully written bible, the best version for the afrikaans speaking community in the world, in a clear and contemporary language. The king james version is the default bible and is already included in the bible concordance software. Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following locations. The kerkmusiek app includes all the songs used in the dutch reformed church drc and dutch reformed church in south africa nhk. Afrikaans 19331953 afr53 download the free bible app. Afrikaans 19331953vertaling afrikaans edition kindle edition by bible society of south africa.

More than 23 million afrikaansspeakers in south africa, namibia, botswana and zimbabwe can now access the bible in modern afrikaans. Botma, gabriel j stellenbosch university 16 public media and public theology. This was about 19% of all the recorded bybels in the usa. Daar is n berader aan diens en kan u enige tyd ook verwys na n leraar indien so verkies. Ppt inleiding met oog op ruimte vir gesprek powerpoint. In 1920 there were 4 bybel families living in new york. Download the holy bible in afrikaans on your phone. We grant permission to download for personal use, a ministry setting, or classroom use. Tot vyfhonderd 500 verse van hierdie bybel in enige formaat geskrewe, visueel, elektronies of. You can see how bybel families moved over time by selecting different census years. Nederlandse geloofsbelydenis uitgebreide bybeltekste. Apostoliese geloofsbelydenis afrikaansenglish dictionary. Find the best information and most relevant links on all topics related tothis domain may be for sale. Volledige bybel in afrikaans 1983vertaling met herformulerings tot en met 1992.

1008 502 212 23 740 512 606 1197 113 1204 1216 231 1101 1278 514 884 214 1306 183 327 523 1139 594 477 1496 637 930 61 1331 591 450 998 236 1282 1346 1245 60 1481